목사ㆍ선교사후보생모집

세계선교신학

바로가기

Azerbaycan Bible

Yaradılış 50 [Azerbaycan]
Yaradılış 50 [Azerbaycan] Yusif özünü atasının üstünə atdı və ağlayaraq onu öpd&u...

Yaradılış 49 [Azerbaycan]
Yaradılış 49 [Azerbaycan] Yaqub oğullarını çağırıb dedi: «Yanıma toplaşın, gələcə...

Yaradılış 48 [Azerbaycan]
Yaradılış 48 [Azerbaycan] Bir müddət sonra Yusifə dedilər: «Atan xəstədir». O, iki o...

Yaradılış 47 [Azerbaycan]
Yaradılış 47 [Azerbaycan] Yusif fir’onun yanına daxil olub dedi: «Kən’an torpağından atam və qardaş...

Yaradılış 46 [Azerbaycan]
Yaradılış 46 [Azerbaycan] İsrail özünə məxsus hər şeyi ilə birgə yola çıxdı...

Yaradılış 45 [Azerbaycan]
Yaradılış 45 [Azerbaycan] Yusif yanında duranların hamısının önündə özünü saxlaya bilməyi...

Yaradılış 44 [Azerbaycan]
Yaradılış 44 [Azerbaycan] Yusif öz ev nəzarətçisinə əmr edib dedi: «Bu adamların çu...

Yaradılış 43 [Azerbaycan]
Yaradılış 43 [Azerbaycan] Kən’an torpağında aclıq güclənmişdi. Qardaşların Misirdən...

Yaradılış 42 [Azerbaycan]
Yaradılış 42 [Azerbaycan] Yaqub öyrəndi ki, Misirdə taxıl var. O öz oğullarına dedi: «Nə &u...

Yaradılış 41 [Azerbaycan]
Yaradılış 41 [Azerbaycan] İki il keçəndən sonra fir’on belə bir yuxu gördü: o, Nil ç...

Yaradılış 40 [Azerbaycan]
Yaradılış 40 [Azerbaycan] Bir müddət sonra Misir padşahının saqisi və çörəkçisi a&#...

Yaradılış 39 [Azerbaycan]
Yaradılış 39 [Azerbaycan] Yusif Misirə aparıldı. Fir’onun bir ə’yanı – keşikçilər rəis...

Yaradılış 38 [Azerbaycan]
Yaradılış 38 [Azerbaycan] O zaman Yəhuda qardaşlarından ayrılaraq Xira adlı Adullamlı bir adamın yanına gedib m&#...

Yaradılış 37 [Azerbaycan]
Yaradılış 37 [Azerbaycan] Yaqub atasının qərib olduğu Kən’an torpağında yaşadı. Yaqubun tari...

Yaradılış 36 [Azerbaycan]
Yaradılış 36 [Azerbaycan] Esavın, yə’ni Edomun tarixçəsi belədir. Esav Kən’an qızlarından...

Yaradılış 35 [Azerbaycan]
Yaradılış 35 [Azerbaycan] Allah Yaquba dedi: «Qalxıb Bet-Elə get və orada qal. Qardaşın Esavın əlind...

Yaradılış 34 [Azerbaycan]
Yaradılış 34 [Azerbaycan] Leanın Yaquba doğduğu qızı Dina o ölkənin qızlarını görməyə &c...

Yaradılış 33 [Azerbaycan]
Yaradılış 33 [Azerbaycan] Yaqub başını qaldırıb gördü ki, Esav dörd yüz nəfər adamla birli...

Yaradılış 32 [Azerbaycan]
Yaradılış 32 [Azerbaycan] Yaqub yoluna davam etdi. Allahın mələkləri ona rast gəldi. Yaqub onları g&...

Yaradılış 31 [Azerbaycan]
Yaradılış 31 [Azerbaycan] Yaqub Lavanın oğullarının bu sözləri dediklərini eşitdi: «Yaqub atam...