목사ㆍ선교사후보생모집

세계선교신학

바로가기

Azerbaycan Bible

Yaradılış 36 [Azerbaycan]
Yaradılış 36 [Azerbaycan] Esavın, yə’ni Edomun tarixçəsi belədir. Esav Kən’an qızlarından...

Yaradılış 1 [Azerbaycan]
Yaradılış 1 [Azerbaycan] Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı. Yer quruluşsuz və...

Yaradılış 10 [Azerbaycan]
Yaradılış 10 [Azerbaycan] Nuhun oğulları Sam, Ham və Yafəsin nəsil tarixçəsi belədir. Da...

Yaradılış 11 [Azerbaycan]
Yaradılış 11 [Azerbaycan] Bütün dünyada bir dil və bir danışıq var idi. İnsanlar ş...

Yaradılış 12 [Azerbaycan]
Yaradılış 12 [Azerbaycan] Rəbb İbrama dedi: «Öz torpağından, qohumlarının arasından, ata evində...

Yaradılış 13 [Azerbaycan]
Yaradılış 13 [Azerbaycan] İbram arvadı və sahib olduğu bütün şeylərlə birgə Misird&...

Yaradılış 14 [Azerbaycan]
Yaradılış 14 [Azerbaycan] Bu zaman Şinar padşahı Amrafel, Ellasar padşahı Aryok, Elam padşahı Kedorlaomer ...

Yaradılış 15 [Azerbaycan]
Yaradılış 15 [Azerbaycan] Bir müddət sonra İbrama görüntüdə Rəbbin bu sözü nazi...

Yaradılış 16 [Azerbaycan]
Yaradılış 16 [Azerbaycan] İbramın arvadı Sarayın uşağı olmurdu. Onun Həcər adında Misirli bir qarav...

Yaradılış 17 [Azerbaycan]
Yaradılış 17 [Azerbaycan] İbram doxsan doqquz yaşında olanda Rəbb ona görünərək dedi: «...

Yaradılış 18 [Azerbaycan]
Yaradılış 18 [Azerbaycan] Mamre palıdının yanında Rəbb İbrahimə göründü; bu zaman o gün&uu...

Yaradılış 19 [Azerbaycan]
Yaradılış 19 [Azerbaycan] Axşam iki mələk Sodoma gəldi. Lut şəhərin darvazası yanında oturmu...

Yaradılış 2 [Azerbaycan]
Yaradılış 2 [Azerbaycan] Göylər və yer, oradakı hər şey beləcə tamamlandı. Allah yedd...

Yaradılış 20 [Azerbaycan]
Yaradılış 20 [Azerbaycan] İbrahim Mamredən Negev torpağına köçdü və Qadeşlə Ş...

Yaradılış 21 [Azerbaycan]
Yaradılış 21 [Azerbaycan] Rəbb dediyi kimi Saraya nəzər saldı və ona söylədiyi sözü yeri...

Yaradılış 22 [Azerbaycan]
Yaradılış 22 [Azerbaycan] Bir müddət sonra Allah İbrahimi sınağa çəkdi. O «Ey İbrahim...

Yaradılış 23 [Azerbaycan]
Yaradılış 23 [Azerbaycan] Sara yüz iyirmi yeddi il yaşadı; o bu qədər ömür sürdü. ...

Yaradılış 24 [Azerbaycan]
Yaradılış 24 [Azerbaycan] İbrahim qocalıb yaşa dolmuşdu. Rəbb hər şeydə ona xeyir-dua vermi&#...

Yaradılış 25 [Azerbaycan]
Yaradılış 25 [Azerbaycan] İbrahim başqa bir arvad aldı. Onun adı Qetura idi. Qetura ona bunları doğdu: Z...

Yaradılış 26 [Azerbaycan]
Yaradılış 26 [Azerbaycan] İbrahimin yaşadığı dövrdə olan aclıqdan başqa, ölkədə d...